Документація до кабінету

– Нормативні документи кабінету інформатики (перелік)
– Лист МОН України № 1/9-497 від 17.07.2013 “Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів“
– Положення про навчальні кабінети
– Паспорт кабінету інформатики (приблизний варіант наказ МОН №1423 від 14.12.2012) (додаток 1 до Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів)
– Графік роботи кабінету
– Інвентарна книга матеріальних цінностей
– Перспективний план роботи кабінету інформатики (на 5 років)
– План роботи кабінету (щорічно)
– Акт-дозвіл на проведення занять (оформлюється щорічно перед початком нового навчального року)
– Схема локальної обчислювальної мережі (ЛОМ) класу
– Журнал проведення інструктажу з питань охорони праці.
– Інструкції розробляються та видаються навчальним закладом (Інструкції з охорони праці для учнів на робочому місці; Інструкція з питань охорони праці; Інструкція з протипожежної безпеки та гасіння пожежі; Наказ про призначення завідуючого кабінетом інформатики та ІКТ; Посадова інструкція вчителя інформатики).
– Інвентарна книга кабінету.
– Вимоги до кабінетів інформатики (витяг з санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти від 25.09.2020 № 220)
– Додаток 3 до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти (пункт 22 розділу ІІІ)
– Вимоги до комп’ютерного обладнання, яким комплектуються навчальні приміщення, призначені для роботи з персональними комп’ютерами визначені у Типовому переліку комп’ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти (наказ МОН від 02 листопада 2017 року № 1440).
– Акт уведення в експлуатацію навчального комп’ютерного комплексу (оформлюється під час створення чи переобладнання кабінету до складу комісії входять представники відповідних органів державного нагляду — охорони праці, пожежної безпеки та ін.)
– Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики (Додаток до п. 5.3 розділу Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання ЗНЗ)
– Картотека електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП)
– Правила роботи учнів у кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
– Пам’ятка проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності
– Інструктивна картка організації та проведення дистанційного уроку (зразок)
– Навчальні матеріали для дистанційного навчання

Документація кабінету інформатики від 8.09.2016 р. за матеріалами вебінару

Наказ МОНУ № 727 від 09.07.2015 про відіміну специфікації комп’ютерних класів

Нормативні документи щодо облаштування кабінетів інформатики та інформаційних технологій (підбір матеріалів підготував Коновалов А.А.)

1. Положення про кабінет інформатики та ІКТ – 1_pologennya.zip [77,15 Kb] 

2. Правила безпеки в кабінеті інформатики та ІКТ – 2_pravyla_bezpeky.zip [22,45 Kb] 

3. Про поділ класу – 3_nakaz_128.zip [11,6 Kb] 

4. Санітарний паспорт – 4_san_pasport.zip [10,31 Kb] 

5. Вимоги до специфікації НКК 1-1n.pdf [262,21 Kb] 
діючий
6. Перелік нормативно-правових документів – 6_perelik.zip [7,83 Kb] 

7. Документи із переліку (п.6) в архіві – 7_z_pereliku.zip [909,3 Kb] 

Примітка. Використовуйте архіватор 7-zip.

Про програмне забезпечення кабінетів інформатики та інформаційних технологій (підготувала Максименко В.А.)

Перелік програмного забезпечення, яке має бути встановлено на ПК, вказано у наказі МОН № 907 від 29.07.2011 р., Додаток 1, пп.1.1.2 – 1.1.4

Завершення підтримки Windows XP. Перевірка комп’ютерів на відповідність вимогам Windows 8.

Про безпечний Інтернет в кабінетах інформатики та інформаційних технологій і на домашніх комп’ютерах (підготував Зозуля І.В., доповнив Ребрина В.А.)

Інтернет і безпека: це треба знати

Правила з Інтернет-безпеки: Блог журналу “Інформатика та інформаційні технології в школі”

Налаштування проксі-сервера squid на роботу з редиректором – 8_redirector.zip [12,22 Kb] 

Про підготовку кабінетів інформатики до участі в роботі обласних та районних вебінарах (підготував Коцюбан І.І.)

Інструкція – 9_vebnar-v-adobe-connect-nstrukcya.zip [110,77 Kb] 

Фотографії кабінетів інформатики, надіслані у травні 2014 року. (фото опрацювала і виклала Сологуб О.С.)
Дивитися фото