Листи, накази, програми, посібники, тощо

Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році (лист МОН України від 22.09.2021 № 1/9-482). Витяг з додатку до листа щодо загальних питань та викладання інформатики

Газета “Майбуття”, липень-серпень 2021 р., №№13-16 (660-663), методичні рекомендації “Про викладання інформатики і використання цифрових технологій” – на стор. 34-40

Витяг з додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 № 1/9-430 “Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році”

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання в 5-11 класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

Методичні рекомендації “Про викладання інформатики у 2020/2021 н.р.: регіональний аспект”

Витяг з Листа МОН № 1/11-5966 від 01.07.2019 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році»: інформатика

“Про викладання інформатики у 2019/2020 н.р.: регіональний аспект” (методичні рекомендації та орієнтовне календарне планування для 8 класу)

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою (з листа МОН України “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році“)

Програми із грифами МОН від компанії Cisco

Про переліки навчальної літератури, рекомендованої МОН України для використання у закладах загальної середньої освіти у 2018/2019 н.р.

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2018/2019 навчальному році: регіональний аспект

Презентація щодо викладання інформатики у 2018/2019 навчальному році

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році. Інформатика. Витяг з додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 03. 07. 2018 р. № 1/9-415 mon_metod_rekom_info_2018_2019.zip 

Посібник факультативу мовою С++ fakultatyv_c.zip 

Посібник факультативу мовою Pascal fakultatyv_pascal.zip 

Лист МОН від 17.08.2017 № 1/11-8269 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах”, перелік літератури основної і старшої школи у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою

Лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 “Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх наавчальних закладах у 2017/2018 н.р.”

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2017/2018 н.р. : регіональний аспект

Оновлена у 2017 році програма факультативного курсу з інформатики “Основи програмування” , додано мову Python (авт. С.Вапнічний, В.Ребрина, В.Зубик, А.Кухар),
посібник факультативного курсу з інформатики “Основи програмування” мовою Pascal – fakultatyv_pascal.zip 
посібник мовою С++ – fakultatyv_c.zip , 2-й рік навчання: програма – fak_programa-2.zip 
тематичний план tem_plan.zip 
збірник завдань Хмельницьких олімпіад, класифікований за типами – zbirnyk.zip 

Програма з інформатики для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики

Навчальна програма факультативного курсу «Основи опрацювання мультимедійних даних» (автор Крутієнко О.М.)

Програма курсу за вибором Проектування робототехнічних систем (авт. Кіт І.В., Кіт О.Г.) ;

Програма курсу за вибором “Основи апаратного та програмного забезпечення роботи комп (автори Бойко Ю.В., Войцеховський М.О., Дзюба С.М., Проценко Т.Г.)

Навчальна програма курсу за вибором «Основи робототехніки» (автор Кожем’яка Д.І.)

Програма курсу за вибором «Хмарні сервіси Office 365» (авт. Литвинова С.Г., Абросімова Г.С.)

Навчальна програма курсу за вибором «Сліпий метод друку» (авт. Глюз Н.В.) (лист ІІТЗО від 21.10.03№14.1/12-Г-604)

Навчальна програма курсу за вибором «Операційні системи» (автори Руденко В.Д., Лапінський В.В., Жугастров О.О.)

Навчальна програма курсу за вибором «Бази даних в інформаційних системах» (автори Руденко В.Д., Лапінський В.В.)

Навчальна програма «Офісні інформаційні технології» (автори Потієнко В.О., Гочеряк Г. І.)

Лист МОН № 1/9-630 від 05.12.14 року “Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя”

Лист МОН України №1222 від 21.08.2013 р. “Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних
досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти” monotcinuvannya-novy-derzhstandart-informatika.zip 

Лист МОН України № 1/9-497 від 17.07.2013 “Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів”. Збірка документів до листа в архіві kab_inf.zip